Ayuda gatos

13-07-2014

~Els gats són els grans oblidats als centres d’acollida.
Degut a les escasses adopcions, la població del nostre refugi ha envellit juntament amb les instal.lacions on viuen.
Per això ens hem obligat a millorar la seva situació adaptant-la a les noves necessitats: millora de l’alimentació (adquirint un pinso ecològic, de millor qualitat, per tal de prevenir malalties gastrointestinals i baixades de defenses), de les instal.lacions (arreglar el sostre, malmès per les pluges i el fort vent de la Noguera, l’adquisició d’arbres perquè tinguin ombra a l’estiu...) i la més important: satisfer les seves necessitats afectives.
El mòdul que habiten es troba apartat de la zona principal, i això fa que passin pràcticament tot el dia sols.
Per això volem pal.liar aquesta mancança creant un vincle entre gats i persones a través dels apadrinaments.
I per reforçar més aquesta empatia proposem que cada padrí triï el nom del seu gat apadrinat, i així mantenir una relació fluïda i un augment del règim de visites i possibilitats d’adopció.
Actualment conviuen 27 gats al nostre refugi. Busquem 27 padrins que els vulguin ajudar.
La quota d’apadrinament és a partir de 5€/mes, a escollir la freqüència entre mensual, trimestral, semestral o anual. I triant el nom, que serà publicat a la web i al facebook juntament amb el nom del padrí.
Ajuda’ns a ajudar-los!!!
Moltes gràcies a tots
Amics dels Animals de la Noguera